Home /Morix POS

Morix POS Duke filluar nga 20,000 Lekë

Përshkrim fillestar

Morix POS është një program tëresisht ne gjuhen shqipe për bizneset që dëshirojnë të menaxhojnë shitjet, furnizimet, shkarkime dhe kerkohet te mbahet inventari në mënyrë automatike. Lidhet lehtësisht me të gjitha kasat fiskale në treg.

Ky program ofron menaxhim të plotë, kontroll dhe raporte në kohë reale për çdo furnizim, shitje, shpenzim ose shkarkim. Të gjitha veprimet bëhen përmes një ndërfaqeje të veçantë të krijuar me kërkime të shpejta, llogaritje automatike, llogaritje automatike  të kostos/fitimit.

Tipe biznesesh që mund ta përdorin këtë program janë:  bar, restorant, fast-food, farmaci, dyqane veshjesh, pikë shumice/pakice, optika, lavanteri dhe në cdo aktivietet që nevojitet kasa fiskale për të printuar në mënyrë automatike direkt nga programi.

Na kontaktoni tju instalojmë versionin provë Morix POS

Vini re! Versioni ‘provë’ (demo) punon vetëm për 1000 faturat e para. Pas ketij momenti ju mund të shikoni te gjithë aktivitetin përvec të kryeni shtije.

Për të ndjekur hapat e instalimit të programit ose mënyrën se si funksionon ky program ju lutem vizitoni linkun Lexo Dokumentacionin

Detaje

 • Gjuha: Programi ofrohet në gjuhën shqipe dhe është i thjeshtë në përdorim.
 • Përdoruesit: Krijim dhe menaxhim të përdoruesve sipas hierarkisë dhe të drejtave individuale.
 • Aktivitet: Krijim dhe menaxhim të arktiviteteve nëse mbuloni më shumë se një aktivitet. P.Sh. bar, restorant, fast-food, etj.
 • Kategoritë: Krijim dhe menaxhim të kategorive për grupim të artikujve, produkteve, shpenzimeve, furnitorëve, klientëve sipas preferencave.
 • Njesitë: Krijim dhe menaxhim të njësive në mënyrë të personalizuar duke dhënë mundësinë për të krijuar njësi sipas nevojave dhe dëshirës. P.sh 1 pako = 20 copë.
 • Raportet: Raporte të përgjithshme dhe të detajuara për çdo lëvizje korrente apo të mëhershme sipas datave të dëshiruara. Të gjitha raportet mund të printohen apo të ruhen në excel. Raporti i mbylljes së turnit mund të dërgohet me email automatikisht.
 • Raportet e shitjeve/fitmit/kostos pasqyrohen edhe grafikisht për të krijuar nje ide të ecurisë së biznesit në kohë. Kjo i ndihmon shumë menaxherët për të marrë vendime të reja në të ardhmen. Gjithashtu mundësi ekportimi në excel të diagramave me të dhënat e filtruara, apo ruatjen e tyre si imazh.
 • Siguria: Të dhënat tuaja janë të sigurta dhe të mbrojtura. Gjithashtu raportohen të gjitha aksesimet e programit si edhe të gjitha tentativat për të hyrë në program nga palë të treta.
 • Shto/Shiko/Modifo/Fshi/Printo/Ekporto: Këto funksionalitete janë të disponueshme për çdo veprim që do kryeni nëse keni të drejta nga administratori.
 • Shitja: Mundësi krijimi dhe pozicionimi të tavolinave sipas ambjentit dhe dëshirës. Mundësi përdorimi për monitor me prekje.
 • Mbyllja e turnit: Mbyllja e turnit të një shitesi / kamarieri shoqerohët me gjenerimin automatik të raportit të shitjeve të kryera prej tij/saj gjatë turnit, printimin me printer termik, si dhe dërgimin me email të këtij raporti kujdejt një apo disa adresave email njëkohësisht.
 • Mundesi hostimi ne Cloud: Eshte e mundur qe programi te instalohet ne ambientet e biznesit dhe te dhenat te mbahen ne cloud per siguri dhe backup. Ky sherbim eshte me pagese vjetore.

Tipet e instalimit

Programi ka 3 lloje instalimesh:

1. Instalim në kompjuter dhe ruatjen e të dhenave në të.
Kjo mënyrë ka më pak kosto, por ju kufizon që të punoni vetëm në këtë pajisje.

2. Instalim në 1 ose më shumë se një kompjuter të lidhur në rrjet.
Kjo mënyrë ju jep mundësinë të përdorni të gjitha funksionalitetet e programit nga disa kompjutera që komunikojnë me njëri –tjetrin dhe ju japin raporte korrente për të gjithë veprimtaritë njëkohësisht.

3. Instalim në 1 ose më shumë se një kompjutera dhe ruatjen e të dhënave në Cloud.
Kjo mënyrë është më e sigurtë për të dhënat tuaja duke qënë se ato nuk ndodhen në kopjuterin tuaj, por në një server online. Nuk është e nevojshme që kompjuterat të jenë të lidhur në rrjet apo të jenë në të njejtin ambjent. Pajisjet mund të jenë kudo në botë. Kështu ju mund të kontrolloni aktivitetin tuaj në çdo kohë dhe në çdo vend të botës nepërmjet internetit.

Listë çmimesh

Më poshtë do të gjeni listën e plotë të çmimit të programit në varësi të shërbimeve që zgjidhni.

Emërtimi Çmimi
Instalimi i programit të POS në 1 kompjuter 20,000 Lekë
Instalim në kompjutera shtesë në të njëjtin rrjetit 10,000 Lekë/njësi
Baza e të dhënve në Cloud 10,000 Lekë/vit

Vini re! Të gjitha çmimet nuk kanë të përfshirë TVSH