Open Positions

We are hiring!

.NET Software Developerme kohë të plotë

446134_383c

Morix shpk po kërkon zhvillues .NET/C# i cili do të jetë pjesë e një ekipi për zhvillimin e produkteve software të cilat ndërtohen duke përdorur teknologjitë .NET në gjuhën C#.

Përgjegjësitë:

 • Zhvillon dhe teston detyrat qe i cakothen nga dretuesit e projektit.
 • Sigurimi i performances më të mirë për aplikacionet/modulet e ndërtuara
 • Programimi me kod të pastër, cilësor dhe të ripërdorshëm
 • Kontribuon dhe ruan standardet, politikat dhe procedurat e zhvillimit te aplikacioneve.

Kualifikimet

 • Diplome Bachelor/Master ne Shkenca kompjuterike, Inxhinieri Kompjuterike ose dege te tjera te ngjashme rezultate të mira.
 • 1+ vjet eksperience e meparshme ne programim ne teknologjite e lidhura me Microsoft NET Framework, .NET Core. Microsoft SQL Server.
 • Eksperienca te meparshme me gjuhe te tjera perben avantazh.
 • Aftesi te shkelqyera ne gjuhen angleze ne te folur dhe te shkruar.

Preferohen:

 • .NET Framework, EntityFramework, ADO.NET, Visual Studio 2022, Git, SQL SERVER.
 • Certifikime Microsoft perbejne avantazh.

.NET Full Stack Developerme kohë të plotë/pjesshme

446134_383c

Jemi ne kerkim te nje NET Full Stack Developer me eksperiencë te bashkohet me ekipin per te ndihmuar ne zhivllimin e projekteve ekzistuese.  Personat e interesuar duhet të plotësojnë këto kritere:

 • Njohuri shumë të mira programimi back-end në ASP.NETC#.
 • Njohuri shumë të mira programim front-end JavaScript dhe Vue.
 • Njohuri të mira në ndërfaqe grafike me HTML5 dhe CSS3.
 • 1 vit minumumi përvojë si zhvillues në profile të ngjashme.
 • Portfolio ku tregoni punën që keni bërë deri tani si dhe përvojën e punës së deritanishme.
 • Të kenë mbaruar të paktën arsimin e lartë me rezultate të mira.

Social Media Menagerme kohë të plotë/pjesshme

446134_383c

Jemi duke kërkuar një person të talentuar për menaxhimin e rrjeteve sociale të kompanisë. Personi duhet të jetë i komunikueshem, aktiv dhe përgjegjës për krijimin dhe menaxhimin e postimeve dhe përgjigjegjeve ndaj ndjekësve.

Kërkesat:

 •  Të ketë eksperiencë Meanxhimi Rrjetesh Sociale.
 • Te krijoj përmbatje grafike dhe shkrime për produktet e kompanisë.
 •  Te dijë të përdori Instagramin, Facebook-un, Twitter, Tik-Tok dhe Linkedin.
 •  Përorimi i programeve grafike Photoshop/ilustrator përbën avantazh

Detyrat:

 • Menaxhimi i rrjeteve sociale të kompanisë me plane javore.
 • Të krijojë materiale grafike dhe shkrime per promovim, marketing dhe informim te audiencës.
 •  Te ndjek audiencen dhe tu pergjigjet audiencës ne rrjetet sociale ose email.

Mundesi Intershipme kohë të plotë/pjesshme

446134_383c

Në kuadër zhvillimit gjithnjë e më shumë të fushën e zhvillimit te aplikacioneve, ofrohet mundesi intership për personat të cilet demonstrojne arritje të larta akademike, zoterojne nivel të lartë motivimi, si edhe interes per te punuar në sektorin e zhvillimit te aplikacioneve web/desktop/mobile.

Personat e interesuar mund të aplikojne në menyre individuale ose përmes koordinatoreve të tyre të praktikes universitare, duke paraqitur dokumentat e nevojshme me qëllim plotësimin e standarteve të kuadrit ligjor.

Personat e interesuar për tu zhvilluar në një nga fushat :

 • Web Developer html/css/js, vue, asp.net, node.js,
 • Desktop Developer me gjuhe programimi C#
 • iOS/Android Developer.

Ne do t’ju ndihmojmë të bëheni më të mirët që mund të jeni!

 • Ofrojmë vend të sigurt dhe atraktiv te punës,
 • Pagë solide dhe konkurruese në treg në bazë të aftësive dhe përvojës së kandidatit.
 • Angazhim në projekte interesante dhe mundësi të mira për ngritje profesionale.
 • Orare fleksibël, 40 orë në javë.

 

Nëse i zotëroni kualifikimet  për ndonjë nga pozicionet e mësipërme, ju lutem nga dërgoni CV tuaj në postën elektronike hr@morix.al duke specifikuar edhe pozicionin ku aplikoni.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.