Open Positions

We are hiring!

.NET Software Developerme kohë të plotë

446134_383c

Morix shpk po kërkon zhvillues me pervoj në .NET/C# i cili do të jetë pjesë e një ekipi për zhvillimin e produkteve me teknologji bashkohore.

Përgjegjësitë:

 • Zhvillon detyrat qe i cakothen nga dretuesit e projektit me standarte te larta.
 • Sigurimi i performancës më të mirë për aplikacionet/modulet e ndërtuara.
 • Programimi me kod të pastër, cilësor dhe të ripërdorshëm me principet SOLID.
 • Ruan standardet, politikat dhe procedurat e zhvillimit te aplikacioneve
 • Testim dhe optimizim i programeve/moduleve te ndertuar me Unit Testing.

Kualifikimet

 • Diplome Bachelor/Master ne Shkenca kompjuterike, Inxhinieri Kompjuterike ose dege te tjera te ngjashme me rezultate të mira
 • 2+ vjet eksperiencë të mëparshme në programim në teknologjite e lidhura me .NET dhe SQL Server
 • Aftesi komunikimi dhe zgjidhje problemesh
 • Aftesi per te punuar sipas parimeve SCRUM ne mjedis me ritme te shpejta
 • Aftesi te shkelqyera ne gjuhen angleze

Preferohen:

 • .NET Framework ose .NET 6
 • EntityFramework ose ADO.NET
 • SQL Server ose SQLite
 • Unit Testing
 • WinForms, WebAPI, MVC, Blazor
 • HTML/Javascript/css dhe Vue/Nuxt
 • Visual Studio 2022
 • Certifikime Microsoft perbejne avantazh

Moible App Developerme kohë të plotë

446134_383c

Morix shpk po kërkon zhvillues me pervoj ne ndertimin e aplikacioneve per telefona Android dhe/ose iOS i cili do të jetë pjesë e një ekipi për zhvillimin e aplikacioneve per telefona celular.

Përgjegjësitë:

 • Zhvillon detyrat qe i cakothen nga dretuesit e projektit me standarte te larta.
 • Sigurimi i performancës më të mirë për aplikacionet/modulet e ndërtuara.
 • Programimi me kod të pastër, cilësor dhe të ripërdorshëm me principet SOLID.
 • Ruan standardet, politikat dhe procedurat e zhvillimit te aplikacioneve

Kualifikimet

 • Diplome Bachelor/Master ne Shkenca kompjuterike, Inxhinieri Kompjuterike ose dege te tjera te ngjashme me rezultate të mira.
 • Eksperiencë të mëparshme në programim në teknologjite e lidhura me zhvillimin e aplikacioneve Android dhe/ose iOS.
 • Aftesi komunikimi dhe zgjidhje problemesh.
 • Aftesi per te punuar sipas parimeve SCRUM ne mjedis me ritme te shpejta.
 • Aftesi te shkelqyera ne gjuhen angleze.

Preferohen:

 • Eksperience me Xamarin ose .NET MAIU.
 • Porfotol te pasur me Cross-platform app development.
 • Certifikime perbejne avantazh

Ne do t’ju ndihmojmë të bëheni më të mirët që mund të jeni!

 • Ofrojmë vend të sigurt dhe atraktiv te punës,
 • Pagë solide dhe konkurruese në treg në bazë të aftësive dhe përvojës së kandidatit.
 • Angazhim në projekte interesante dhe mundësi të mira për ngritje profesionale.
 • Orare fleksibël, 40 orë në javë.

 

Nëse i zotëroni kualifikimet  për ndonjë nga pozicionet e mësipërme, ju lutem nga dërgoni CV tuaj në postën elektronike hr@morix.al duke specifikuar edhe pozicionin ku aplikoni.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.