Open Positions

We are hiring!

Full Stack Developerme kohë të plotë

446134_383c

Shoqëria Morix shpk kërkon të punësojë Full Stack Developer me eksperiencë.

Personat e interesuar duhet të plotësojnë këto kritere:

 • Njohuri shumë të mira programimi back-end në ASP.NETC#.
 • Njohuri shumë të mira programim front-end JavaScript dhe Vue.
 • Njohuri të mira në ndërfaqe grafike me HTML5 dhe CSS3.
 • 2-3 vjet përvojë si zhvillues në profile të ngjashme.
 • Portfolio ku tregoni punën që keni bërë deri tani si dhe përvojën e punës së deritanishme.
 • Të kenë mbaruar të paktën arsimin e lartë me rezultate të mira.

Gjithashtu, preferohet që kandidati të ketë:

 • Njohuri në gjuhë të huaj Anglisht.
 • Aftësi për të punuar me projekte individuale ashtu si edhe në grup.
 • Aftësi të menaxhoj mirë kohën.
 • Aftesi komunikimi, te jetë korrekt me orarin dhe serioz/e në punë.

 

Benefitet

 • Ofrojmë vend të sigurt dhe atraktiv te punës,
 • Pagë solide dhe konkurruese në treg në bazë të aftësive dhe përvojës së kandidatit.
 • Angazhim në projekte interesante dhe mundësi të mira për ngritje profesionale.
 • Puna fillon në 09:00 me 18:00 (1 orë pushim), 40 orë në javë nga e hëna në të premte.
 • Mundesi që një ditë gjatë javës të bëhet pushim dhe zëvendësohet të shtunave.

 

Nëse i zotëroni kualifikimet e mësipërme, ju lutem nga dërgoni CV tuaj në postën elektronike [email protected] ose mund të vini pranë zyrës tonë në çdo ditë nga e hëna në të premte.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.