Open Positions

We are hiring!

Junior Developerme kohë të plotë

junior-developer-role-chesterfield

Shoqëria Morix shpk kërkon të punësojë Junior Developer.

Personat e interesuar duhet të plotësojnë këto kritere:

 • Preferohen kandidate që kanë përfunduar/vazhdojnë studimet në Informatike, Shkenca Kompjuterike ose degë të ngjashme.
 • Njohuri te mira në ndërfaqe grafike me HTML5 dhe CSS3.
 • Njohuri në gjuhë të huaj Anglisht.
 • Aftësi për të punuar me projekte individuale ashtu si edhe në grup.
 • Aftësi të menaxhoj mirë kohën.
 • Aftësi për të kryer detyra të shumta dhe të organizoj aktivitete të ndryshme brenda grupit të punës.
 • Aftesi komunikimi, te jetë korrekt me orarin dhe serioz në punë.

 

Te Tjera:

 • Njohuri në programim .NET përbën avantazh.
 • Njohuri në baze të dhënash me SQL Server përbën avantazh.

Nëse i zotëroni kualifikimet e mësipërme, ju lutem nga dërgoni CV tuaj në postën elektronike: [email protected]

Full Stack Developerme kohë të plotë

446134_383c

Shoqëria Morix shpk kërkon të punësojë Full Stack Developer.

Personat e interesuar duhet të plotësojnë këto kritere:

 • Njohuri shumë të mira në programim JavaScript dhe nje nga JQuery, Vue ose Angular.
 • Njohuri shumë të mira në programim ASP.NETC#.
 • Njohuri të mira në ndërfaqe grafike me HTML5 dhe CSS3.
 • E domosdoshme të tregojne të paktën 2 punime që kanë realizuar.
 • Të kenë mbaruar të paktën arsimin e lartë.

Gjithashtu, preferohet që kandidati të ketë:

 • Ekperienca pune të mëparshme në jo më pak se 2 vjet.
 • Njohuri në gjuhë të huaj Anglisht.
 • Aftësi për të punuar me projekte individuale ashtu si edhe në grup.
 • Aftësi të menaxhoj mirë kohën.
 • Aftësi për të kryer detyra të shumta dhe të organizoj aktivitete të ndryshme brenda grupit të punës.
 • Aftesi komunikimi, te jetë korrekt me orarin dhe serioz në punë.

 

Ofrojmë vend të sigurt dhe atraktiv te punës, page solide, angazhim në projekte interesante dhe mundësi të mira për ngritje profesionale.

Nëse i zotëroni kualifikimet e mësipërme, ju lutem nga dërgoni CV tuaj per pozicionin që dëshironi në postën elektronike: [email protected]

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen me email ose telefon.