Open Positions

We are hiring!

Full Stack Developerme kohë të plotë/pjesshme

446134_383c

Shoqëria Morix shpk kërkon të punësojë Full Stack Developer me eksperiencë.

Personat e interesuar duhet të plotësojnë këto kritere:

 • Njohuri shumë të mira programimi back-end në ASP.NETC#.
 • Njohuri shumë të mira programim front-end JavaScript dhe Vue.
 • Njohuri të mira në ndërfaqe grafike me HTML5 dhe CSS3.
 • 2-3 vjet përvojë si zhvillues në profile të ngjashme.
 • Portfolio ku tregoni punën që keni bërë deri tani si dhe përvojën e punës së deritanishme.
 • Të kenë mbaruar të paktën arsimin e lartë me rezultate të mira.

Content Writer/Copywriterme kohë të plotë/pjesshme

446134_383c

Në kuadër zhvillimit gjithnjë e më shumë të fushën e zhvillimit te aplikacioneve, ofrohet mundesi intership për personat të cilet demonstrojne arritje të larta akademike, zoterojne nivel të lartë motivimi, si edhe interes per te punuar në sektorin e zhvillimit te aplikacioneve web/desktop/mobile.

Personat e interesuar mund të aplikojne në menyre individuale ose përmes koordinatoreve të tyre të praktikes universitare, duke paraqitur dokumentat e nevojshme me qëllim plotësimin e standarteve të kuadrit ligjor.

Personat e interesuar për tu zhvilluar në një nga fushat :

 • Web Developer html/css/js, vue, asp.net, node.js,
 • Desktop Developer me gjuhe programimi C#
 • Mobile app, iOS ose Android.
 • Assistence teknike.
 • Content Writer/Copywriter.
 • Social Media Manager

Mundesi IntershipPraktike Pune

446134_383c

Shoqëria Morix shpk kërkon të punësojë Content Writer/Copywriter.

Personat e interesuar me aftesi:

 • Social Media Marketing.
 • Content Marketing.
 • Blogging.
 • SEO.
 • Njohuri te sakta gramatikore.
 • Aftesi te mira komunikuese.
 • Njohuri te gjuhes Shqipe dhe Angleze.
 • Njohuri ne html apo programe dizajni perben avantazh.
 • Eksperience pune te ngjashme perben avantazh.

Ne do t’ju ndihmojmë të bëheni më të mirët që mund të jeni!

 • Ofrojmë vend të sigurt dhe atraktiv te punës,
 • Pagë solide dhe konkurruese në treg në bazë të aftësive dhe përvojës së kandidatit.
 • Angazhim në projekte interesante dhe mundësi të mira për ngritje profesionale.
 • Orare fleksibël, 40 orë në javë.

 

Nëse i zotëroni kualifikimet  për ndonjë nga pozicionet e mësipërme, ju lutem nga dërgoni CV tuaj në postën elektronike info@morix.al duke specifikuar edhe pozicionin ku aplikoni.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.