Open Positions

We are hiring!

Web Developerme kohë të plotë

446134_383c

Kërkohen kandidatë për pozicionin ‘zhvillues faqesh‘. Preferohen kandidatë që kanë i përfunduar studimet në Informatikë, Shkenca Kompjuterike ose në degë të ngjashme.

Personat e interesuar duhet të plotësojnë këto kritere:

 • Njohuri shumë të mira në programim (client side) JavaScriptJQuery.
 • Njohuri shumë të mira në programim (server side) ASP.NETC#.
 • Njohuri të mira në ndërfaqe grafike me HTML5 dhe CSS3.
 • Njohuri të mira në JSONXML.

Gjithashtu, preferohet që kandidati të ketë:

 • Ekperienca pune të mëparshme në jo më pak se 2 vjet.
 • Njohuri në SignalR.
 • Njohuri në gjuhë të huaj Anglisht.
 • Aftësi për të punuar me projekte individuale ashtu si edhe në grup.
 • Aftësi të menaxhoj mirë kohën.
 • Aftësi për të kryer detyra të shumta dhe të organizoj aktivitete të ndryshme brenda grupit të punës.
 • Aftesi komunikimi, te jetë korrekt me orarin dhe serioz në punë.

Database Administratorme kohë të plotë

Kërkohet specialist për bazat e të dhënave. Preferohen kandidatë që i kanë përfunduar studimet në Informatikë,
Shkenca Kompjuterike ose degë të ngjashme.

Personat e interesuar duhet të plotësojnë këto kritere:

 • Njohuri shumë të mira në SQL SERVER.
 • Njohuri shumë të mira në Windows Server
 • Zbaton, menaxhon dhe mirëmban prodhimin, zhvillimin dhe testimin e sistemeve të bazës së të dhënave
 • Te kryej instalimin e bazës së të dhënave dhe konfigurimin e parametrave të bazës së të dhënave.
 • Ofron mbështetje/support të sistemit për aplikimet dhe funksionet e departamenteve të specifikuara.
 • Ndërfaqet me anëtarët e ekipit të projektit të softuerit për të ndihmuar në të gjitha aspektet e kërkesave dhe aktiviteteve të testimit
 • Konfigurimin e Backup me Log Shippining ose Always On Availability.
database-admin

Të Tjera:

 • Te kete aftesi per te punuar i pavarur ashtu edhe ne grup.
 • Menaxhoni mirë kohën, kryeni detyra të shumta dhe organizoni aktivitete të ndryshme.

Ofrojmë vend të sigurt dhe atraktiv te punës, page solide, angazhim në projekte interesante, mundësi të mira për ngritje profesionale.

Dokumentat e nevojshme për të aplikuar:

 1. CV me foto.
 2. Diplomat universitare me listë notash.

Dokumenta plotësuese:

 1. Rekomandime me shkim nga petagog ose punëdhënës të mëparshëm.
 2. Letër motivimi për pozicionin e punës përkatës.
 3. Çertifikata apo diploma të kualifikimeve të tjera profesionale apo gjuhësore.

Aplikantet që kanë mungesë të ndonjërit prej dokumentacioneve të nevojshme, do të skualifikohen automatikisht.

Nëse i zotëroni kualifikimet e mësipërme, ju lutem nga dërgoni CV tuaj per pozicionin që dëshironi në postën elektronike: [email protected]

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen me email ose telefon.